Bygget av Borås Arena går helt enligt planerna. För en tid sedan lyftes Sveriges största fribärande balk, 107 meter lång och 140 ton tung, på plats. Som en del av arenaprojektet håller en läktare mot Ålgårdstorget på att uppföras av IBAB. Läktaren byggs och inreds för kommersiella lokaler.

Till våra kommande hyresgäster hör den danska lågpris- och volymhandelskedjan Harald Nyborg, som sedan tidigare har sjutton varuhus i Danmark och sju i Sverige. Varuhusen är fullsortimentbutiker och lagerför samtliga visade produkter i form av verktyg, lantbruks- och djurartiklar, fritid och camping.

När Borås Arena är färdigbyggt någon gång under våren och sommaren 2005 kommer vi även att kunna äta oss mätta med en ordentlig bit mat. Anledningen är att Sveriges äldsta hamburgerkedja Max har tecknat kontrakt för att starta en restaurang i fastigheten.