espirabild140306

Henrik Essunger, nöjd hyresgäst i ESPIRA-huset.

För drygt en månad sedan flyttade ESPIRA Inkubator in i nya och mycket funktionella lokaler i ESPIRA-huset på Olovsholmsgatan.
– Vi är mycket nöjda och tycker att det är oerhört skönt att flytta in i dem. De är ljusa, fräscha och mycket trivsamma, säger Henrik Essunger.

I ESPIRA-huset har 4 000 kvadratmeter byggts om för att inrymma och erbjuda aktiviteter riktade till tillväxtinriktade människor och företag i Sjuhärad. Huset håller på att bli ett centrum för sprudlande tillväxtföretag inom framför allt handel, logistik och teknisk textil. Bakom satsningen ESPIRA Tillväxtcenter i Sjuhärad finns stiftelsen med samma namn. Stiftelsen och verksamheterna som stiftelsen driver är finansierade av näringslivet, Högskolan i Borås och Västra Götalandsregionen m fl.

Företag som väljer att etablera sig hos ESPIRA får tillgång till ett översiktligt servicekoncept, som förutom miljön, nätverket och kontor av varierande storlekar, ger en bra infrastruktur för fokuserat företagande.

– Vi på ESPIRA Inkubator har varit igång under drygt 1,5 år och har under den tiden kunnat medverka till att elva tillväxtinriktade företag kunnat startas. Ytterligare tre nya företag har nyligen flyttat in i lokalerna. De får stanna här i två år och få vårt stöd under den svåra företagsstarten. Sedan är det meningen att de ska kunna flytta till egna lokaler, berättar Henrik.

I huset samsas företagen med tolv företagsstödjande organisationer som här skapar en samlingsplats ihop med Högskolan i Borås. Organisationerna är Almi företagspartner, CEA vid Högskolan i Borås, Connect Väst/Sjuhärad, ESPIRA Inkubator, ESPIRA Tillväxtcenter AB, Innovation Västra Götaland, Internationella Företagarföreningen i Sverige (IFS), IUC Sjuhärad, Kooperativ utveckling, Nyföretagarcentrum, Sjuhärads kommunal- förbund, och Ung Företagsamhet.

Vill ni veta mer om ESPIRA?
Besök www.espira.se.