IBAB – en respekterad aktör för kommunala specialprojekt

feb_2012_lars_nordin

Lars Nordin. VD IBAB. Foto Peder Persson
 
Köpet av byggnader och mark av Arkmekkoncernen på Bussgatan 4 i Viareds industriområde genomfördes första augusti och är en av två större händelser för Industribyggnader i Borås AB (IBAB) under 2011. Fastigheten är placerad i IBAB:s dotterbolag Industribyggnader i Borås 2 AB. Köpet genomfördes för att kunna tillhandahålla mark för Viskastrandsgymnasiets fordons- och entreprenadutbildning.
Omställningen av Hästen 3 på Olovsholmsgatan från Espiraverksamhet till kontor för Stadsdelsförvaltningen Norr var den andra stora arbetsuppgiften under verksamhetsåret. De anpassade lokalerna togs i bruk under hösten och invigdes i februari 2012.
Omsättningen i koncernen under 2011 blev 24,3 miljoner kronor och resultatet uppgick efter finansiella poster till 4,5 miljoner kronor. IBAB bibehåller också trippel AAA i kreditvärdighet sedan flera år tillbaka, säger företagets VD Lars Nordin.
– Året har varit positivt och omställningen för fastigheten Hästen 3 har genomförts mycket bra. Detta ger oss råg i ryggen för en ännu större fastighetsomställning gällande fastigheten Vulkanus 16 i centrala Borås. Nuvarande hyresgäster flyttar ut den 31 juli 2013. Då skall fastigheten vara klar för ombyggnad för nya hyresgäster. Denna omställning blir en stor utmaning för IBAB.
– Bolagets nya styrelse tillträdde 8 april 2011. En professionell och kreativ ordförande och styrelse är ett stort stöd för vår verksamhet. IBAB har ingen egen anställd personal. All personal hyrs in från Borås Stad:s Lokalförsörjningsförvaltning.
Kortsiktigt står IBAB inför en utmaning att förändra fastigheten Vulkanus 16. Detta arbete prioriteras för kommande åren. Företagets långsiktiga arbete innebär att vara ett lönsamt och väl fungerande fastighetsbolag. Bolaget skall arbeta med kommersiella lokaler i gränslandet mellan det privata och kommunala samt skall vara en indikator och respekterad aktör för kommunala specialprojekt.
– Samtidigt undersöker vi om IBAB i framtiden kan ha en roll som exploatör av framtida industrimark i Borås kommun, avslutar Lars Nordin.
2016-10-12T14:04:03+00:002012/02/23|