bertil

Ordförande Bertil Myhrberg och vice ordförande Leif Olsson gläds över bolagets goda resultat. Foto Peder Persson.

– IBAB har en viktig roll som sköts på ett utmärkt sätt av den duktiga personalen, säger företagets ordförande Bertil Myhrberg och får medhåll av dess vice ordförande Leif Olsson.

IBAB har Borås Stad som ensam ägare. Företagets uppgift är att tillhandahålla och förvalta lokaler till små och medelstora företag. – Det är viktigt att såväl den inre som yttre miljön i fastigheterna är attraktiv och välskött. Så är fallet och vi har många nöjda hyresgäster, säger de och framhåller lokalernas flexibilitet med i många fall flyttbara väggar.

Leif och Bertil är överens om att företaget alltid måste skötas på ett ekonomiskt sunt sätt. – Likviditeten är god och vi har en ekonomisk beredskap för olika satsningar som t ex Ålgårdsläktaren i den nybygga Borås Arena. Det blev som bekant en lyckad lösning med bra och ändamålsenliga lokaler för hyresgästerna.

Numera finns det även objektiva bevis på att ekonomin är i ordning. Enligt kreditvärderingsföretaget Soliditet är IBAB är ett av de företag i Sverige som har den högsta kreditvärdigheten.

Till IBABs fastigheter hör även det s k Espirahuset på Olovsholmsgatan. Fastigheten byggs om för att inrymma en mängd spännande organisationer och företag med verksamhet riktade mot kreativa och tillväxtinriktade människor och företag i bygden. – De här verksamheterna är jättebra för hela kommunen och vi har engagerat oss när så har behövts, säger Bertil och Leif.

Styrelsen består av
Bertil Myhrberg (m), ordförande, Leif Olsson (s), vice ordförande, Göran Högberg (fp), Kerstin Hermansson (c) och Stig Standar (s).

Ersättare är Jan Andersson (m), Erik Nyström (kd), Olle Hermansson (väg), Per-Åke Magnusson (s) och Mona Nordqvist (s).