IBAB – ett välskött kommunalt bolag

121203_ibab-12

IBAB:s ordförande Björn Bergquist och v.ordförande Eva Österlund-Hjort. Foto Peder Persson.
Den tredje december hade IBAB en traditionell jullunch på Mässen vid gamla I 15 med efterföljande styrelsemöte.
– IBAB är ett gammalt välskött kommunalt bolag som vi i styrelsen har förmånen att få rodda vidare i samma anda, säger IBAB:s ordförande Björn Bergquist.
2012 har varit ett bra år för företaget. Det som har färdigställts är bl.a. att Stadsdelsnämnd Norr har flyttat in på Olovsholmsgatan efter att fastigheten anpassats till deras verksamhet.
– Fräscha, fina lokaler med kontor- och konferenslokaler mitt i centrum och vår hyresgäst är nöjd med resultatet, säger IBAB:s vice ordförande Eva Österlund-Hjort.
Under året har IBAB köpt fastigheten Vinddraget 4 av dotterbolaget Industribyggnader i Borås 2 AB, IB2AB. Syftet var att komma över övningsmark för Viskastrandsgymnasiets fordons- och transportprogram. Fastigheten Vinddraget 1 ligger kvar i dotterbolaget och förhyrs av Arkmek-koncernen. På detta sätt har skolans behov säkrats vilket var den primära orsaken till förvärvet.
– Under 2012 var det också meningen att vi skulle gå in som en del i projekteringen av industriområdet Viared Väst, säger Björn Bergquist. Vår roll blir mer från åskådarplats. Vi hade förväntat oss en mer tydlig och starkare ledarroll men så blev det inte.
Kommande verksamhetsår väntar IBAB:s största utmaning någonsin. Då skall ett antal kommunala förvaltningar flytta in i den gamla Algotsfastigheten på Bryggargatan. Innan dess skall hela fastigheten genomgå en total ombyggnad. Investeringen ligger i storleksordning dryga 110 miljoner kronor, varav 50 miljoner under 2013 och resterande 60 miljoner kronor 2014.
– Detta pussel, som vår VD Lars Nordin tillsammans med sina medarbetare lagt, kommer att bli mycket spännande.
Kommande års verksamhet ser vi fram emot med tillförsikt, säger Eva Österlund-Hjort och Björn Bergquist. Den största utmaningen får vår VD som har allt vårt stöd inför den totala ombyggnaden av kvarteret Vulkanus 16.
2016-10-12T14:03:58+00:002012/12/06|