IBAB samlar Stadsdelsförvaltningen Norr

marita_haglund_stig_anders_holmstrom_foto_peder_persson

 – Stadsdelsförvaltningen Norr är en positiv arbetsplats med stark laganda, tycker Stig-Anders Holmström och Marita Haglund. Foto Peder Persson.

IBAB:s hyresgäst, Stadsdelsförvaltningen Norr, flyttade till Olovsholmsgatan 32 i oktober 2011.

– Nu har vi varit här i c:a två år med den centrala administrationen samlad på ett ställe. Tidigare satt vi utspridda på olika platser i tillfälliga lokaler säger fastighetsintendent Stig-Anders Holmström.

På plan ett har vi en bemannad cafeteria och stora, flexibla sammanträdeslokaler. Även de övriga fyra våningsplanen har sammanträdes- och samtalsrum som vi använder flitigt. De används också av andra förvaltningar och övriga hyresgäster vilket vi tycker är trevligt.

– Tillsammans är vi c:a 120 personer som arbetar i huset och vi tar emot 60 -70 besök per dag, säger administrativa chefen Marita Haglund. De olika arbetsområdena är stadsdelschef, ekonomi, personal och administration. Områdeschefer och deras närmaste medarbetare, administration för skola, förskola, lokalvård, äldreomsorg, Individ- och familjeomsorg, fritid och kultur. Stadsdelsförvaltningen Norr ansvarar också för den kommungemensamma verksamheten Skola och förskola vilket innebär att förvaltningen arbetar för hela Borås Stad inom detta område.

Idag har vi inga egna tjänsterum utan rum som vi tjänstgör i. Det innebär att om man kommer som gäst och behöver tillgång till lokal med datoruppkoppling erbjuds man det rum som för närvarande är ledigt vilket fungerar utmärkt.

Arbetet med att skapa en god arbetsmiljö pågår kontinuerligt. Dels optimerar vi t.ex. ventilationssystem med värme, kyla och syretillförsel till våra lokaler. Sedan genom bl.a. återkommande s.k. husmöten träffas vi för diskussion om hur vi ytterligare förbättrar vår trivsel och laganda. Både för oss själva och våra besökare.

– Vi är varandras arbetsmiljö och skapar en god trivsel på en positiv arbetsplats, avslutar Stig-Anders Holmström och Marita Haglund.

 

2016-10-12T14:03:52+00:002013/11/10|