Inkubatorn i Borås ger ett heltäckande stöd för företagare i startfasen

henrik_jansson

Henrik Jansson. VD Inkubatorn i Borås.                                                                             Foto Peder Persson
IBAB:s hyresgäst Inkubatorn i Borås är ett icke vinstdrivande företag. Man driver en kommersiell och affärsmässig verksamhet var syfte inte är att ge överskott på verksamhet däremot på investeringar t.ex. i portföljbolag, spännande forskning eller företag från industrisektorn.
– Inkubatorns mål är ökad tillväxt och näringslivsförnyelse i Sjuhäradsbygden genom att medverka till att det startas nya företag med högt kunskapsinnehåll. Vi hoppas därigenom att få till stånd företag som är konkurrenskraftiga och har möjlighet att expandera inte enbart i Sverige utan också internationellt, säger Inkubatorns VD Henrik Jansson.
Vår målgrupp är människor med goda affärs-ideer som har en kommersiell tillväxtpotential. Kunderna är män och kvinnor från c:a 25 år och uppåt. En tredjedel är forskare från Högskolan i Borås och en tredjedel är invånare i Sjuhäradsbygden. Företagare med nya idéer som de vill sätta i egen verksamhet och människor i industri eller annan näring som har en egen ide som de vill utveckla.
– Vi erbjuder våra entreprenörer de tjänster som behövs i uppstartfas såsom rekrytering, reklam, revision, IT, juridik, patent med flera. Därför sluter vi avtal med tjänsteleverantörer och partners så att våra entreprenörer kan koncentrera sig på verksamheten. Tjänsterna blir kvalitetssäkrade och de sparar pengar och kommer snabbare upp på banan.
Bolagets tre verksamheter är Inkubatorn, Textil- och Modefabriken samt Avknoppningsprojektet.
Vinnova satsar i år två miljoner kronor på Textil- och Modefabriken och vi har fått i uppdrag att skapa en nationell modeinkubator, ett kompetenskluster kring mode och design i Borås. Våra partners är Beckmans Designhögskola, Konstfack med flera. Avknoppningsprojektets uppgift är att stötta Sjuhäradsbygdens befintliga små och medelstora företag i deras utveckling på plats med produkt- och marknadsutveckling.
– Våra nya, ljusa och trevliga lokaler på Nybrogatan 9 med utsikt över Borås fungerar alldeles utmärkt. Vi trivs här i centrum på Campus ovanför Navet. Det känns rätt att på samma plan också ha våra nära samarbetspartners Market Place Borås, Drivhuset, Connect och Högskolans Holdingbolag. På gångavstånd finns också ALMI och IUC, avslutar Henrik Jansson.
2016-10-12T14:04:03+00:002012/02/23|