Jan-Olof Edman samordnar projekten Vulkanus och Textil and Fashion Center

jan-olof-edman

Lokalförsörjningsförvaltningens biträdande förvaltningschef, Jan-Olof Edman, är Borås Stads samordnare i projekten Textil Fashion Center (Simonsland) och Vulkanus 16 (gamla Algotsfabriken). Två av de mest spännande projekten som pågår i Borås Stad.
Textil and Fashion Center
Textil and Fashion Center, eller Simonsland som det också kallas, kommer att bli ett centrum för vetenskap, kultur, innovation och affärsverksamhet. Visionen är att skapa en självklar mötesplats för kreativa verksamheter inom mode, textil och design. Textilhögskolan kommer att flytta till Simonsland men också andra verksamheter som Smart Textiles och Centrum för Textilforskning, Textilmuseet och Marketplace Borås.
Tre parter bildar basen för verksamheten; Borås Stad, Högskolan i Borås och det samlade näringslivet i Sjuhäradsbygden. Utgångspunkten är den vetenskapliga verksamhet som bedrivs vid högskolan. Denna verksamhet har i sin tur en stark och naturlig förankring i vad som utmärker Sjuhäradsbygden, nämligen textil, mode och handel.
Vulkanus
De två projekten hör ihop på så sätt att Vuxenutbildningens konfektionstekniker, Almås textil & Design och Proteko som idag finns i fastigheten Vulkanus 16 kommer att hösten 2013 flytta till Simonsland. När flytten är klar startar ombyggnaden av lokalerna för att ta emot Vuxenutbildningen, Sociala omsorgsförvalt-ningen och Arbetslivsförvaltningen.
I gamla Algotsfabrikens lokaler kommer drygt tusen personer att bedriva olika verksamheter.
Lokalerna kommer att ha gemensamma utrymmen, exempelvis konferens, reception och café, som gör att övriga ytor kan användas till annan verksamhet.
– Vad som också bidrar till större ytor är att det inne i fastigheten kommer att byggas två nya våningsplan men det är ingenting som kommer att påverka fastighetens yttre, säger Jan-Olof Edman.
Det nya Textil and Fashion Center kommer att ytterligare förstärka Borås ställning som en internationell teko-stad. Det blir ett centrum som understryker värdet av såväl utveckling som textilhistoria, textilproduktion och textil-kultur.
– Att vi också kan använda de gamla textilfastigheterna på ett nytt och kreativt sätt är väldigt tillfredsställande, avslutar Jan-Olof Edman.
2016-10-12T14:04:01+00:002012/09/26|