WILHELM TELL

Kerstin Hjalmarsson arbetar som sekreterare för Industribyggnader i Borås AB.

Kerstin Hjalmarsson är sedan årsskiftet sekreterare för IBAB, Industribyggnader i Borås AB.
Det innebär att hon skriver kallelse och protokoll vid styrelsemöte samt vid årsstämma.

Kerstin Hjalmarsson
Sekreterare

Bild föreställande: mailkerstin.hjalmarsson@boras.se

Tel: 033 – 35 73 70
Fax: 033 – 35 37 75