Kundundersökning

  Hyresgäst förvaltning och företag m.m. *

  Namn *

  E-post *


  1 = Stämmer inte, 6 = instämmer helt.

  1. IBAB:s lokaler är bra anpassade till vår verksamhet

  2. Våra lokaler är väl underhållna ger ett trevligt intryck

  3. Sammantagen bedömning av innomhusmiljön

  4. IBAB informerar på ett bra sätt om sin verksamhet

  5. De åtagande som IBAB utlovat har kunnat hållas

  6. IBAB informerar sina kunder om verksamheten genom ett Nyhetsbrev

  7. Här sker också utlottning av fotbollsbiljetter till våra hyresgäster. Det upplever jag som positivt.

  Övriga synpunkter

  Obligatoriskt *