Bilder etiketterade ”hjalpmedelcentral-central-viared-ibab-nyhetsbrev-nr-4-2015-viared-industriomrade-boras”