Norr samlas under gemensamt tak på Olovsholmsgatan 32

bo_drysen

Bo Drysén. Stadsdelschef, Stadsdelsförvaltningen Norr.                                                        Foto Peder Persson
 
Stadsdelsförvaltningen Norr är en av tre stadsdelsförvaltningar som bildades första januari 2011 vid Borås Stads omorganisation. De tidigare kommundelarna Centrum, Sjöbo samt Fristad är det nuvarande ansvarsområdet med c:a 34 000 invånare. Från mitten av februari 2012 är administration och viss operativ verksamhet samlad under ett tak i fastigheten Olovsholmsgatan 32.
– Förvaltningen ansvarar för socialtjänst för barn och familj, förskola, grundskola, fritidshem,  äldreomsorg med hemtjänst, hemsjukvård, vård- och omsorgsboende samt bibliotek och fritidsgårdar, säger stadsdelschef Bo Drysén.
För hela Borås Stad ansvarar vår förvaltning för kommungemensamma frågor gällande förskola och skola. Vi har ansvar för särskola, särskilda undervisningsgrupper i specialförskola för funktionshindrade barn, sjukhusundervisning, specialpedagogiskt kompetenscentrum som stödjer skolor med elever med särskilda behov och en utvecklingsenhet som ansvarar för kompetensutvecklingsinsatser för hela staden också för gymnasiet.
Av förvaltningens c:a 2 000 anställda arbetar drygt 100 personer på Olovsholmsgatan. Verksamheten är fördelad på fastighetens samtliga fem våningsplan.
Vi är jättenöjda med våra nya, ljusa lokaler. Det nära samarbetet med arkitektfirman Arcon, Lokalförsörjningsförvaltningen och IBAB har fungerat mycket bra. Resultatet är ändamålsenliga lokaler för kontor och konferens samt ett stort, luftigt lunchrum.
– Alla medborgare som bor i Stadsdel Norr som har frågor, synpunkter och kommentarer på vår verksamhet är nu välkomna till våra nya lokaler på Olovsholmsgatan 32, avslutar stadsdelschef Bo Drysén.
Länk till
Stadsdelsförvaltningen Norr
sfn
2016-10-12T14:04:03+00:002012/02/23|