Ny hyresgäst talar 35 olika språk

140218_stefan_eriksson

Stefan Eriksson. Rektor, Centrum för flerspråkigt lärande i Borås. Foto Peder Persson.
Centrum för flerspråkigt lärande (CFL) blir IBAB:s nya hyresgäst när de flyttar sin verksamhet
till Olovsholmsgatan 32.
– Vi börjar att flytta i maj och beräknar att vara klara i mitten av juni, säger skolans rektor Stefan Eriksson.
När allt är på plats startar verksamheten den 1 juli.
De nya lokalerna har något mindre kvadratmeteryta men är mer ändamålsenliga. Vi kommer att arbeta på två plan men förhoppningen är att på sikt få möjlighet att samla hela verksamheten på ett våningsplan.
CFL:s uppdrag och verksamhet är att ta hand om all modersmålsundervisning i Borås Stad. Det gäller för låg-, mellan-, högstadie- och gymnasieskolorna men också för alla friskolor. Att ge studiehandledning på respektive modersmål för de elever som riskerar att ej nå sina uppsatta mål. Man tar emot alla nyanlända barn som kommer till Borås och introducerar dem i det svenska skolsystemet varefter de slussas ut till respektive skola med rekommendationer om var de ligger kunskapsmässigt.
Under 2013 kom 450 nyanlända barn till Borås. Det är betydligt fler än tidigare vilket bl.a. beror på Migrationsöverdomstolens beslut 2012-01-18. Nu kan barn som inte har eget pass få uppehållstillstånd genom att lämna DNA-test som skall överensstämma med föräldrarnas. Många familjer har därför nu fått möjlighet att förenas med sina barn.
Centrum för flerspråkigt lärande, som uppfyller Skolinspektions krav i alla delar, gav förra året 1 990 elever modersmålsundervisning och 350 elever fick studiehandledning.
– Vi är 90 anställda, talar över 35 olika språk och har himla kul på jobbet, avslutar Stefan Eriksson.
2016-10-12T14:03:51+00:002014/02/20|