hamid

Andreas Bergqvist och Hamid Fard, Nyföretagarcentrums nöjda hyresgäster. Foto Peder Persson.

Sedan mitten av oktober finns Nyföretagarcentrum i Espirahusets plan 2. – Det här kommer att bli bra. Vi får tillgång till ljusa och ändamålsenliga lokaler i nära anslutning till andra rådgivande organisationer, säger Nyföretagarcentrums rådgivare Andreas Bergqvist och Hamid Fard.

De berättar vidare att det under de senaste åren varit ett kraftigt lyft för nyföretagandet för hela landet. Med hjälp av de cirka 90 Nyföretagarcentum som finns runt om i landet startas många nya livskraftiga företag. Sveriges första Nyföretagarcentrum startades redan 1985. Förebilden fanns i England (Enterprise Agencies) där insatser gjordes för att motverka ekonomisk stagnation och skapa ekonomisk utveckling. Ett företag som startar via Nyföretagarcentrum har grundligt förberett sin start och är därför väl rustat för affärslivet.

Nyföretagarcentrum Sjuhärad startades på lokalt initiativ och finansieras genom att lokala krafter engagerar sig. Årligen får ca 300 personer kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning. Nyföretagarcentrum har erfarna rådgivare och en engagerad styrelse med förankring hos det lokala näringslivet, kommunen och myndigheter. Dessutom finns ett brett nätverk av lokala experter i våra arbetsgrupper. – Vår verksamhet kommer nu att vara en del av den kreativa miljö som byggs upp här i tillväxtcentret, säger Andreas och Hamid.

NyföretagarCentrum Sjuhärad.