vulkanus_juni_2014
19 000 kvadratmeter i fastigheten Vulkanus 16 hälsar nya hyresgäster välkomna i augusti.
I början av augusti flyttar den kommunala Vuxenutbildningen in i fastigheten Vulkanus 16 mitt i centrala Borås.
Sju våningar har genomgått en total interiör förändring då de före detta fabrikslokalerna konverterats till moderna, flexibla utbildnings- och kontorslokaler. Joakim Jsonsund är IBAB:s projektledare och arkitektföretaget är Tengboms i Borås.
– Vi har varit delaktiga under projektering och byggtiden, säger Vuxenutbildningens chef Johan Roos. Det skall bli intressant och spännande att flytta vår verksamhet till de nya, anpassade lokalerna, mitt i Borås centrum.
Fastighetens första hyresgäst var Algot Johansson AB 1929. Företaget hade som mest över 1 000 anställda i mitten av femtiotalet och dess verksamhet upphörde 1977.
Efter en total renovering av de c:a 19 000 kvadratmetrarna kommer Sociala Omsorgsförvaltningen, Utbildningsförvaltningens Vuxenutbildning och Arbetslivsförvaltningen att bedriva sin verksamhet i fastigheten. Antalet studerande och personal blir därmed ungefär samma som under Algots tid på femtiotalet.
– Arbetet med att interiört anpassa hela fastigheten Vulkanus 16 för våra nya hyresgäster är ett av de största projekt vi har åtagit oss, säger IBAB:s VD Lars Nordin. Vi är stolta över resultatet och önskar lycka till och hälsar alla hjärtligt välkomna som skall verka i de nya lokalerna.