P-O i Borås AB, är ny ägare av Vinddraget 2 på Viareds Industriområde

forsaljning-viared-ibab-2009

IBAB:s VD Lars Nordin och styrelsens ordförande Uno Jöelaid överlämnar nyckeln till de nya ägarna P-O i Borås AB samt önskar dem lycka till med nyförvärvet på Viareds Industriområde. På bilden syns från vänster; köparna Per-Oscar Berggren och Per-Ola Berggren, mäklare Bengt Bergqvist och från IBAB Lars Nordin och Uno Jöelaid.
Försäljningen av Industribyggnader i Borås AB:s dotterbolag Företagsgatans Fastighetsbolag AB, med fastigheter på Viareds Industriområde, har slutförts. Köpare är P-O i Borås AB, som ägs av Per-Ola och Per-Oscar Berggren, Borås. Sista handslaget för affären gavs under formella former hos Nordea i Borås. 
– För IBAB:s del är projektet med fastigheten i Viared slutfört och nu ser vi fram emot kommande satsningar och utmaningar, säger IBAB:s VD Lars Nordin.
IBAB bedömer köparen P-O i Borås AB, som seriös och professionell ny ägare till Företagsgatans Fastighetsbolag. Ägarens ambition är att förvalta fastigheterna långsiktigt. Så någon större förändring kommer inte hyresgästerna att märka av. Åtgärder kommer att vidtas efter hand som de uppkommer och på sikt kommer fasader och grönområden att justeras.
2016-10-12T14:04:14+00:002009/12/01|