Positiv respons på IBAB:s marknadsundersökning

MARKNADSUNDESOKNING-IBAB

Industribyggnader i Borås AB genomför kontinuerligt en marknadsundersökning bland sina hyresgäster.
 
– Vi för en dialog, bland annat via vårt externa Nyhetsbrev, med våra hyresgäster, säger IBAB:s vd Lars Nordin. Glädjande nog visar resultatet av undersökningen att vår förmåga att anpassa lokalerna till hyresgästernas behov har fått högt betyg. Vidare att bolaget lever upp till de åtaganden som utlovats samt att lokalerna underhålls och ger ett trevligt intryck.
IBAB är ett kommunalt fastighetsbolag. Företaget utvecklar och förvaltar industri-, kontors-, affärs- och utbildningslokaler. Ytorna är fördelade på fastigheterna Vulcanus, Bryggargatan, Ålgårdsläktaren på Borås Arena samt Espira Tillväxtcenter, Olovsholmsgatan/Fleminggatan. I de olika fastigheterna finns en mängd utbildningsenheter, pågående projekt, företag och företagsformer med olika inriktning.
Bolagets uttalade mål är att erbjuda lokaler anpassade till mindre och medelstora företag med olika lokalbehov. Det är därför av stor vikt att vara flexibel, uppmärksam och lyhörd för hur respektive hyresgäst vill anpassa sina lokaler så att de passar för de olika verksamheterna.
Vår marknadsundersökning fortsätter kontinuerligt genom vårt Nyhetsblad som utkommer regelbundet varannan månad. Vill du delta så besök vår hemsida www.ibabboras.se, avslutar Lars Nordin.
2016-10-12T14:04:14+00:002009/10/23|