bigwideco

Karl-Johan och Arnold Wirfalk, Wideco Sweden AB.

Borås har många framgångsrika företag, som vi har all rätt att vara stolta över. Till dem hör Wideco Sweden AB med kundkontakter över stora delar av världen.

– Nu renoverar vi våra lokaler här på Viared för att vi ska kunna ta emot våra kunder i en bättre och mer ändamålsenlig miljö, säger Karl-Johan Wirfalk, som driver företaget tillsammans med sin far Arnold.

Wideco arbetar med konstruktion och försäljning av så kallade intelligenta fuktlarmsystem för övervakning av isolerade rörledningar, oljeledningar osv. – Företaget marknadsför också ett komplett tätningsystem för olika typer av rör genom betongväggar och golv.

Till företagets nya produkter hör larmsystemet RedDetect®, vilket gör det ännu enklare att samla in mätdata från rörledningarna.
– Med hjälp av det här systemet kan man snabbt och enkelt upptäcka och lokalisera ett felställe på t.ex. en fjärrvärme- eller fjärrkylaledning. Systemet fungerar även på isolerade rörledningar för olja.

Den pågående uppfräschningen av de cirka 400 kvadratmeter stora lokalerna är mycket efterlängtad. – Renoveringen var helt nödvändig och känns mycket bra, säger de båda ägarna, som vidare berättar att Wideco har lokalkontor i Dubai.

Från det här kontoret marknadsförs och presenteras företagets produkter till företag i hela mellanöstern. Det gäller t.ex. fjärrkylaledningar på den mycket uppmärksammade konstgjorda ön ”The Palm Jumeriah” i Dubai. Klicka här!

www.wideco.se