Richard Svanberg, IBAB:s fastighetsförvaltare

rickard_svanberg_juni_2010

Richard Svanberg, IBAB:s fastighetsförvaltare.
Sedan fem år tillbaka arbetar Richard Svanberg som fastighetsförvaltare 
hos Industribyggnader i Borås AB. 
I arbetsuppgifterna ingår att vara hyresgästens kontaktperson vid frågor gällande hyresanpassning, kontraktsfrågor och uthyrning.

En stor del av arbetet är hantering av underhåll, allt från planering till upphandling. Vidare ansvarar han för driftsfrågor som fjärrvärme, sophantering och snöskottning, men där hjälper fastighetsskötaren till med

de praktiska frågorna.

Richard Svanberg arbetar också som fastighetsförvaltare hos Borås Stads

Lokalförsörjningskontor. Där är hans ansvarsområde de fem kommunala
gymnasieskolorna.
Richard Svanberg
Fastighetsförvaltare
Tel: 033-35 73 33

 

2016-10-12T14:04:11+00:002010/06/16|