styrelse_ibab_2011

Plats

Lokalförsöjrningsförvaltningens sessionssal (om inget annat anges).

Dag och tid

• Måndag 27 januari. Kl 17:00

• Tisdag 25 februari. Kl 17:00. (Styrelsemötet är flyttat till fastigheten Vulkanus 16, plan 8, Fabriksgatan 12, Borås).

• Tisdag 1 april. Kl ca 14.30. Bolagsstämma.

• Måndag 19 maj. Kl 17:00

• Måndag 8 september. Kl 17:00

• Måndag 27 oktober. Kl 17:00

• Måndag 1 december. Kl ca 12.00. (Exakt tid enligt senare beslut).