Vulcanus förändrar bilden av Borås City

120508_ibab_styrgrupp_vulcanus

Delar av styrgruppen för projektet Vulcanus 16. Foto Peder Persson.
 
Algot Johansson AB – ALGOTS -grundades 1907 och flyttade in i kvarteret Vulcanus
på Bryggargatan i Borås 1929. Företaget hade över tusen anställda i mitten av femtiotalet och
upphörde med sin verksamhet 1977.
Nu stundar förändringens tid för hela f.d. fabriksbyggnaden. Nuvarande hyresgäster kommer att flytta till andra lokaler och in kommer de kommunala förvaltningarna Sociala Omsorgsförvaltningen och Vuxenutbildningen.
Det finns också framtida möjligheter till synergieffekter då Arbetslivsförvaltningen är grannar i den f.d. ERLA-fastigheten.
– Lokalförsörjningsförvaltningen håller just nu på med en förstudie säger projektledare Fredrik Andersson från företaget FABAB.  Fastigheten har sju våningsplan som skall konverteras så effektivt som möjligt. När förstudien är färdig övergår uppdraget till IBAB och helt klart beräknas projektet Vulcanus 16 vara i augusti 2014. Interiört kommer de flesta ytor att formas till naturliga, flexibla kontorsytor. Ambitionen är att bevara så mycket som möjligt av fastighetens historiska patina.
C:a 14 000 kvadratmeter kommer att fördelas på de nya hyresgästerna och antalet personer som kommer att vistas i lokalerna beräknas bli ungefär som på Algots tid på femtiotalet.
– Det är oerhört inspirerande att arbeta med denna typ av projekt. Vi går varsamt fram med detta kulturarv som kommer att bidra till att centrala Borås växer på bredden och att fler människor kommer att vistas i city, avslutar Fredrik Andersson, FABAB.
I styrgruppen för projektet Vulcanus 16 ingår Jan-Olof Edman, LFF, Fredrik Andersson, Projektledare, Lars Nordin, IBAB, Roland Axelson, Sociala Omsorgsförvaltningen, Dag Forsström, Arbetslivsnämnden, Anders Waldau, Utbildningsnämnden och Dan Persson, Sociala Omsorgsförvaltningen. Projektets arkitekter är Magnus Thureborn och Lennart Johansson från Creacon Tengbom.
2016-10-12T14:04:02+00:002012/06/13|