andreas-sikstrom-vuxenutbildningen-boras

– Vi har fått en öppen välkomnade skola mitt i centrum, säger intendent Andreas Sikström. Foto Peder Persson.

Vuxenutbildningen i Borås har flyttat in i IBAB:s fastighet Vulkanus 16 på Fabriksgatan i Borås. Flytten har pågått hela sommaren och nu är verksamhet, elever och personal på plats mitt i centrala Borås. Det är, som vi tidigare berättat, Algots gamla lokaler som nu är rustade för en Vuxenutbildning i tiden.
I fastigheten finns skolledning och administration och man bedriver utbildning inom Svenska för invandrare (SFI), Särskild utbildning för vuxna (Särvux) och Grundläggande- och gymnasial utbildning. Varje arbetsdag passerar c:a tusen personer i de olika lokalerna. Vuxenutbildningen bedriver också yrkeshögskoleutbildningar vid Simonsland samt olika yrkesutbildningar på Almås- och Viskastrandgymnasiet.
– Vårt mål har varit att till terminstarten få till en öppen välkomnade skola mitt i centrum, säger Andreas Sikström som är intendent för Vuxenutbildningen i Borås.
– Lokalerna har vi lyckats få ihop bra och de fungerar för vår verksamhet, mycket tack vare ett gott samarbete med IBAB. Rektor Anna-Lena Moisander har med sin breda erfarenhet framfört våra önskemål utifrån elevens och personalens behov. Hyresvärden har lyssnat och försökt att förverkliga detta. Lokalerna känns därför nu som att de är skräddarsydda för oss.
Arbetet med fastigheten har tagit två år. Borås Vuxenutbildning använder 7 500 kvadratmeter av fastighetens totala 16 000. Utbildning bedrivs på plan 1, 2, 3 och 4. I början av 2015 blir också Arbetslivsförvaltningen och Sociala Omsorgsförvaltningen fastighetens hyresgäster.