2015 – blev ett bra år för IBAB

BJÖRN OCH MAGNUS IBAB NR 1 2016

2015 har varit ett bra verksamhetsår för IBAB och vi lämnar ifrån oss ett positivt resultat, hälsar IBAB:s
v ordförande Björn Bergquist och ordförande Magnus Johansson. Foto Peder Persson.

IBAB:s uppdrag är att förvalta och utveckla fastigheter. Därefter skall dessa säljas vidare för att ge bolaget en starkare ekonomi för kommande projekt. Detta genomförs för att stödja ett växande lokalt näringsliv med för dem ändamålsenliga lokaler.

– 2015 har varit ett bra verksamhetsår för IBAB och vi lämnar ifrån oss ett positivt resultat. Det är vår förhoppning att 2016 skall bli minst lika bra, säger IBAB:s ordförande Magnus Johansson.

– Vi har flera projekt på gång och några väntar att sjösättas. Projektet Borås Kongresshus ligger för närvarande vilande. Uppdraget att konvertera fastigheten Vulkanus 16, Fabriksgatan – Bryggaregatan, avslutades i februari.
– Det är ett framgångsrikt projekt där vi nu fått möjlighet att samla flera av stadens större förvaltningar. Den tidigare industrilokalen omfattar c:a 14 000 kvadratmeter om 7 plan. Styrelsen har genomfört försäljning av fastigheten Vinddraget 1, (Bussgatan 4), på Viareds Industriområde. Den är nu helt anpassad för Västra Götalandsregionens hjälpmedelcentral.

– Vi har en nästan helt ny styrelse som fungerar bra tillsammans och har en bred erfarenhet från olika områden, säger Magnus Johansson.

– Jag delar den uppfattningen. Vi arbetar i en trevlig och positiv anda vilket är en tradition i Industribyggnader i Borås AB, avslutar Björn Bergquist.

2016-10-12T14:03:42+00:002016/02/08|