About Peder Persson

This author has not yet filled in any details.
So far Peder Persson has created 145 blog entries.

Tillitsresa


– Tillitsresan är namnet på det förändringsarbete som ska ge Borås Stad ett nytt, mer modernt sätt att styra och leda alla sina verksamheter.

– De förändringar vi håller på att genomföra är både strukturella och kulturella. Tillitsambassadörer är ett nätverk av medarbetare som själva har anmält sitt intresse för att vara med att driva Tillitsresan framåt. De kommer olika verksamheter inom både förvaltningar och bolag. IBAB ingår i det nätverket. Det är Magdalena Graf, koordinator som representerar IBAB.

Tillitsresan började hösten 2019.
Varför är IBAB med?

– Vi har sedan länge jobbat internt med spelregler och kultur. Tillitsresa känns som ett naturligt steg. Det är viktigt att vi pratar om tillit, relationer, ansvar och samarbete i vår grupp. IBAB strävar att vara en transparent organisation. Tillitsbaserad ledarskap handlar om en kulturresa och den vill vi vara med på.

Har tillitsresan påverkat hur ni arbetar på IBAB?
Hur märks Tillitsresan i vardagen?

– Att prata om det gör stor skillnad. 

Vi är duktiga på att lyssna och respekterar varandra. Vi vågar komma med feedback och idéer. Tillitsresan är del av IBAB:s årshjul och vi har återkommande möte för att just diskutera tillit. Vi använder oss av det materialet som Borås Stad tillhandahåller och det finns mycket inspiration att hämta samt olika övningar som man kan genomföra i stora och små grupper.

Så hur gör man när man skapar ett mer tillitsfullt arbete?

– Jag tycker att det är viktigt att utgå från att alla vill göra sitt bästa. Acceptera att vi är olika.  Fråga och lyssna. Tillit är inget man skaffar sig över en dag. Det kräver mycket arbete och återkommande dialoger. Så prata med varandra. Var tydlig och våga fråga, säger Magdalena Graf.

2023-04-03T14:34:08+00:002023/04/03|

Cykelvänligaste arbetsplatsen 2023


IBAB:s hyresgäster Grundskoleförvaltningen, Förskoleförvaltningen och Gymnasie- och vuxenutbildningen på Olovsholmsgatan kammade hem priset för Borås cykelvänligaste arbetsplats 2022.

– Det är jättekul att en arbetsplats inom Borås Stad vinner utmärkelsen eftersom vi på kommunen är en av Borås största arbetsgivare. Då blir vi en bra förebild för andra företag i staden, säger Karolina Hull, trafikingenjör med ansvar för cykel på Tekniska förvaltningen.

Arbetsplatsen vann med följande motivering:

Med stort engagemang i cykelarbetet har Grundskoleförvaltningen, Förskoleförvaltningen och Gymnasie- och vuxenutbildningen på Olovsholmsgatan uppfyllt flest kriterier bland de deltagande arbetsplatserna i Borås. Grattis till utmärkelsen och till fyra välförtjänta stjärnor!

– Det känns jätteroligt att få den här utmärkelsen. Ett sådant här projekt får en att tänka till hur man kan bidra till miljöarbetet. Man kan ju till exempel även cykla under arbetsdagen, inte bara till och från jobbet. Ibland går det till och med snabbare för mig att ta cykeln än att ta bilen, säger Ulf Karlsson, förvaltningschef på Grundskoleförvaltningen.

Cykelvänligast är en plattform som erbjuder stöd och inspiration till företag som vill skapa
cykelvänliga arbetsplatser. Varje år kan arbetsplatser runt hela Sverige vara med och tävla.

2023-04-03T14:32:32+00:002023/04/03|

Byte av belysning i Vulkanus 16


Byte av belysningsarmaturer på kv. Vulkanus 16. Enligt EU-direktiv ska T5- och T8-lysrör fasas ut under hösten. Vilket innebär att de inte kommer att försäljas efter den 24 augusti 2023.

Redan innan besked om det nya EU-direktivet gavs hade IBAB satt en offensiv plan med att konvertera gamla belysningsarmaturer till nya energieffektiva LED-armaturer på fastighetsbeståndet.

Under Februari och Mars har fastighetsgruppens fyra medarbetare synts till på plan. 1-3, arbetandes med utbytet. 

Gruppen jobbar med utbytet etappvis några timmar åt gången för att hinna med de övriga arbetsuppgifterna.

Resultatet med minskad elförbrukning syns redan och sporrar till att öka utbytestakten, berättar Magnus Arnesson, Fastighetsförvaltare på IBAB.

2023-04-03T14:39:09+00:002023/04/03|

Andreas tar fram nyckeltal och handlingsplan


Under 20 veckor har Andreas Leskauskas varit IBABs LIA-praktikant. Han är 26 år och har avslutat sin treåriga utbildning till fastighetsförvaltare vid Yrkesakademin i Halmstad. Foto Peder Persson.

– Det har varit trevliga och intressanta veckor hos IBAB, säger Andreas. Under de sista sex veckorna arbetade jag, tillsammans med bolagets fastighetschef, med att ta fram IBABs handlingsplan för Borås Stads Energi- och klimatstrategi. Resultatet blev en rapport med nio områden som analyserar den egna verksamhetens klimatpåverkan, identifierar åtgärder, mätning, uppföljning och visar på prioriterade åtgärder.

Andreas har även producerat en rapport med nyckeltal för IBABs fastighetsbestånds el- och fjärrvärmeförbrukning. Den visar hur mycket energi fastigheternas ventilations-aggregat drar, tittar på olika åtgärder och går igenom gröna investeringar med mera.

Under LIA-veckorna har Andreas haft IBABs förvaltare Magnus Arnesson som handledare. 
– Vårt samarbete har fungerat bra. Magnus är pedagogisk, har en bred bakgrund och bidrar absolut till min fortsatta resa där jag tävlar med mig själv för att utvecklas och få mer kunskap, avslutar Andreas Leskauskas.

Länk till LIA. Lärande i arbete

2022-12-13T10:48:51+00:002022/12/13|

Studiebesök på bussdepå i Ljungarum


11 november gjorde IBAB studiebesök på bussdepån i Ljungarum, Jönköpings kommun. Syftet var att se den helt elektrificerade bussdepån med cirka 135 el- och biogasbussar som går i kommunens tätortstrafik. Foto Magdalena Graf.

Depån i Ljungarum är 5 200 kvadratmeter och består av tvätt-, städ- och verkstadshall samt kontor. Den är placerad på 53 000 kvm markyta och stod klar i mars 2019. Kostnad 182 miljoner kronor.

I planeringen har stor vikt lagts vid hur depån hanterar flödet av personal under dygnets tjugofyra timmar. 

Vid studiebesöket informerade Thomas Svärd, Byggprojektchef på Regionfastigheter och Charles Tholin från Jönköpings Länstrafik om projektets planering och genomförande. Många frågor besvarades och vi fick med oss en hel del nyttig information till Borås.

 

2022-12-13T10:45:45+00:002022/12/13|

Spara el

För att minska riskerna för störningar i elsystemet under vintern är energieffektivisering en viktig åtgärd. Regeringen
har gett Energimyndigheten i uppdrag att stötta myndigheter och den offentliga sektorn i arbetet med att spara in på elanvändningen.

Man har beslutat att ge statliga myndigheter i uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder. Borås stad, genom Kommunstyrelsen, har därför skickat ut ett särskilt uppdrag till förvaltningar och bolag i den offentliga sektorn att använda energin på ett klokare sätt, speciellt i dessa tider. Självklart vill IBAB bidra därför har vi under hösten sett över vilka möjligheter som finns för att minska elförbrukning i våra fastigheter.

Flera åtgärder är genomförda och fler planeras de närmaste månaderna. IBAB kommer att fortsätta byta ut konventionell belysning till LED och optimera drifttiderna på våra fastighetssystem. Förvaltningsavdelningen har gjort åtgärder för att jämna ut fastighetbeståndets effektuttag från elnätet.

2022-12-13T10:42:43+00:002022/12/13|

Borås Arena uppdateras till 3.0

En förstudie har startat för ombyggnad av Borås Arena. Avsiktsförklaring är skriven mellan Industribyggnader i Borås AB och Arenabolaget. Man för även en tät dialog med Borås Stad via Fritid- och folkhälsoförvaltningen. Foto Peder Persson.

Projektet syftar till att stärka det kluster av idrott och hälsa som finns runt arenan idag. Förstudien ska utreda hur vi kan utveckla arenans södra läktare, så att den får förutsättningar att sjuda av ytterliga aktiviteter och flera typer av event.

Målet med förstudien är att Borås Arena ska vara en mötesplats för alla och samtidigt en viktig del i arbetet ”Borås växer norr” som syftar till att förtäta, förstärka och förstora Borås innerstad.

Inriktningen är att i huvudentréns bottenplan skapa en restaurang för ca 200 sittande samt ett större kök med kapacitet att tillaga ca 700  portioner. I lokalen bredvid hamnar High Intensive Training Center (HITC), ett idrottsmedicinskt rehab center med träningslokaler. På plan två, utöver HITC behandlings- och personalrum, kommer IF Elfsborg att ha kontors- och möteslokaler för sin verksamhet. På plan 3 planera Borås Arena för en förbindelsegång mellan norra och södra läktaren.

2022-10-20T10:02:09+00:002022/10/20|

Oliver och Mohammed är nya styrelseledamöter

Oliver Toivanen, 20 år, och Mohammed Kossir, 31 år, är nya ledamöter i IBAB:s styrelse. Båda representerar Socialdemokraterna och ser fram emot kommande styrelsearbete. Foto Privat.

Oliver Toivanen studerar Europaprogrammet på Göteborgs Universitet. Det är en treårig utbildning.

– Detta är mitt första politiska uppdrag, säger Oliver. Det ska bli intressant att få vara med och utveckla vår stad och få se och medverka i processen bakom. 

Mohammed Kossir är till vardags verksamhetschef för Drivhuset vid Simonsland Textile Fashion Center. Han har tidigare styrelseerfarenhet som ledamot i AB Bostäders styrelse under några år samt är en av 73 ledamöter i Borås Kommunfullmäktige.

– IBAB har ett fint sammansatt fastighetsbestånd och en stark utvecklingspotential. Det känns som att vi kommit in i en tid med spännande och intressanta projekt att arbeta och ta ställning till, tycker Oliver Toivanen och Mohammed Kossir.

2022-10-20T09:58:28+00:002022/10/20|