IBAB:s ordförande Magnus Johansson tycker att 2016 blev ett bra år för bolaget.

IBAB:s ordförande Magnus Johansson tycker att 2016 blev ett bra och innehållsrikt år för fastighetsbolaget.

– Vi skall äga, förädla och förvalta fastigheter. Vår roll är också att bidra till att utveckla ett starkt näringsliv genom att tillhandahålla anpassade lokaler i olika storlekar för intresserade företag. Jag tycker att vi lyckas med detta, säger Magnus Johansson.

– Ett exempel är anpassning av Bussgatan 4 på Viareds industriområde där Västra Götalands Hjälpmedelcentral, ett kompetens- & logistikcenter, flyttade in i juni 2015. Sextio personer arbetar där med kundmottagning, lager, verkstad, kontor, expertkonsultation och leverans. IBAB:s dotter bolag IBAB2 förvärvade fastigheten 2011 och avyttrade den i april 2016 till Pecunia i Borås AB.
– Förra året gjordes utredning och upphandling av alternativ energi. Det innebär att företaget DrivhusEffekten nu bygger IBAB:s solcellsanläggning på fastigheten Olovsholmsgatan 32 i centrala Borås. Det handlar om en fullskalig solcellsanläggning på fastighetens tak som kommer att användas som referens för kommande satsningar i vårt övriga fastighetsbestånd.

– Projektet Borås Kongresshus är omdiskuterat. Nu har kommunfullmäktige tagit beslut och projektet har startat fullt ut. I februari börjar rivning av gamla Folkets Hus och hösten 2018 kommer Kongresshuset att stå klart för inflyttning.

– IBAB:s ekonomi är god. Vi gör ett bra resultat 2016 vilket vi tar med oss i nya projekt samt lämnar en del av överskottet till Borås Stad, avslutar Magnus Johansson.