arkiv cfl ibab nr 6 år 2015

Stefan Eriksson, Rektor, Centrum för flerspråkigt lärande. Foto Peder Persson.

Centrum för flerspråkigt lärande, (CFL), är en av IBAB:s hyresgäster. Man hyr tre lokaler varav administration ligger på Olovsholmsgatan 32.

– Vi arbetar inom fyra olika områden, säger skolans rektor Stefan Eriksson. Det största är modersmålsundervisning. När vi startade första januari 2011 var det 800 elever och nu är det c:a 2500 som läser sitt eget modersmål. Anledningen är att de inte skall glömma detta, spetsa sin kompetens och stärka sin självbild.

Studiehandledning är en viktig del. De nyanlända har rätt att få handledning i starten för att minimera risken för icke godkänt framöver i sitt ämne. Idag är det över 500 som får detta stöd.

Det kommer många nyanlända till Borås Stad. CFL handhar mottagandet och ger samma stöd till alla oavsett ålder och rang.

CFL:s fjärde uppdrag är att bedriva förberedelseklass. Eleven lär sig lite svenska, hur fungerar det i en svensk skola och allmänna förhållningsregler. Detta för att trivas och komma in i skolarbetet innan man slussas in i ordinarie undervisning. Detta bidrar till ökad trivsel och att den enskilde inte kommer att känna sig utsatt.

Drygt hundra pedagoger, studiehandledare och administratörer arbetar vid CFL och man under-visar i över trettio språk.

– Samarbetet med IBAB fungerar mycket bra, tycker Stefan Eriksson. Flexibilitet, service och snabba anpassningar är viktigt för vår verksamhet och där ställer bolaget upp på ett föredömligt sätt. Vissa lokalfrågor löser man nästan samma dag. Det är imponerande.