ibab sidhuvudhuvud


Inredningsdetaljer i Borås Kongresshus.

Helena Alçenius är VD för Akademiplatsen AB som är IBAB:s hyresgäst i Borås Kongresshus.

– Vår uppgift är att samordna all kommunal verksamhet kring kongressverksamhet. Bolaget skall också hyra ut kongresshusets lokaler till en privat driftoperatör som skall sköta husets dagliga drift. Vi blir mellanhand och diskussions partner för kommunala och operativa frågor, säger Helena.

– Vi har ett samordningsansvar och kommer inte att vara operativa i verksamheten. Återkommande kallar vi till samstämningsmöte och går igenom de frågor som då är aktuella. Operatören har tillåtelse att bedriva kongresser, konferenser och evenemang. Akademiplatsen ska bevaka att husets varumärke upprätthålls och att avtalet efterlevs samt vara en aktiv sam-talspartner och ge utrymme för att operatören ska lyckas.

– Tillsammans skall vi lyfta blicken, se sammanhangen och enas kring målbilder, avslutar Helena Alçenius.