Borås Stad ställer sig bakom Västra Götalands ”Klimat 2030” som samlar företag, 
organisationer, kommuner, högskolor och föreningar med flera som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region.

Borås Stad har tagit fram direktiv till nämnder, bolag och förvaltningar att verksamheterna ska arbeta för minskad miljöbelastning. 

– Vi har flera områden där IBAB synkroniserar sitt miljöarbete utifrån stadens riktlinjer, säger förvaltare Magnus Arnesson.

Hållbarhetsperspektiv innebär att ta fram strukturer och genomföra kontinuerlig fortbildning för styrelse och anställda för ökad kompetens.

Att använda resurser på ett klimatsmart sätt där ökat återbruk och återvinning bidrar till en mer hållbar konsumtion. Reducera antalet kemikalier och utsläpp av växthusgaser genom att i möjligaste mån använda miljövänliga alternativ till exempel eldrivna bilar och cyklar. Öka verksamhetens inköp av närproducerade varor och livsmedel.

Under första kvartalet 2022 ämnar IBAB redovisa bolagets energi- och klimatarbete som då ska ligga i fas med Borås Stads ”Klimat 2030”. 

– För IBAB är miljöarbetet ständigt pågående. Vår kunskap och ansträngningar för en hållbar miljö genomsyrar arbetet inom koncernen, avslutar Magnus Arnesson.