Under 20 veckor har Andreas Leskauskas varit IBABs LIA-praktikant. Han är 26 år 
och har avslutat sin treåriga utbildning till fastighetsförvaltare vid Yrkesakademin i Halmstad. Foto Peder Persson.

– Det har varit trevliga och intressanta veckor hos IBAB, säger Andreas. Under de sista sex veckorna arbetade jag, tillsammans med bolagets fastighetschef, med att ta fram IBABs handlingsplan för Borås Stads Energi- och klimatstrategi. Resultatet blev en rapport med nio områden som analyserar den egna verksamhetens klimatpåverkan, identifierar åtgärder, mätning, uppföljning och visar på prioriterade åtgärder.

Andreas har även producerat en rapport med nyckeltal för IBABs fastighetsbestånds el- och fjärrvärmeförbrukning. Den visar hur mycket energi fastigheternas ventilations-aggregat drar, tittar på olika åtgärder och går igenom gröna investeringar med mera.

Under LIA-veckorna har Andreas haft IBABs förvaltare Magnus Arnesson som handledare. 
– Vårt samarbete har fungerat bra. Magnus är pedagogisk, har en bred bakgrund och bidrar absolut till min fortsatta resa där jag tävlar med mig själv för att utvecklas och få mer kunskap, avslutar Andreas Leskauskas.

Länk till LIA. Lärande i arbete