I maj tillträder Anna Axekull tjänsten som fastighetschef för IBAB-koncernen. Hon kommer närmast från PEAB där hon arbetat med bygg- och projektutveckling till kund.

– IBAB-koncernen växer och vi har flera större projekt som jag skall arbeta med. Det gäller bland annat Borås Arena och Borås Lokaltrafiks fastighet vid Strömsdal, säger Anna.

– Jag tar med mig min erfarenhet när det gäller kalkyler och att driva utveckling. IBAB ska medverka till samhällsutveckling där vi skall hitta rätt affärer som ligger i gränslandet mellan det kommunala och privata. En av mina arbetsuppgifter är att ha helikopterperspektiv för att undersöka vilka områden som är stadsnära men inte fullt ut exploaterade.

– Fortlöpande undersöker vi affärsmöjligheter gällande övertagande av fastigheter och bolag och förädlar vårt befintligt fastighetsbestånd.

Anna Axekull är uppvuxen på en lantgård i Ingdal ett par mil utanför Sundsvall. Hon flyttade till Borås redan som femtonåring för att få spela fotboll och studera på riksfotbollsgymnasiet. Tanken var att flytta hem efter studierna men efter högskolan kom hon direkt in i arbetslivet och bor idag på landet strax utanför Borås. Anna har både truck-, motorcykel- och bilkörkort.

– Min drivkraft är att nätverka och samhällsutveckla. Det är jätteintressant, säger Anna
som också spår att vi troligtvis kommer att bygga ytterligare ett kongresshus.