Borås Lokaltrafik är nu ett dotterbolag i IBAB-koncernen. På BL arbetar idag Jan Nordström, Eva Engberg, Nicolaas Boon och och Roland Rindemo.Foto Peder Persson.

I mars 2017 beslutades att Borås Lokaltrafik ska ingå som ett dotterbolag i Industribyggnader i Borås AB (IBAB). Det handlar om övertagande av personal och fastigheter. 

Eva Engberg är ekonomiansvarig på Borås Lokaltrafik. 

– Jag har arbetat här sedan 1974. Som flest var vi drygt fyra hundra anställda och hade 140 bussar. Nu omfattas vår verksamhet av fastigheter då busstrafiken övertagits av ett icke kommunalt bolag.

– Det händer nästan dagligen att vi fortfarande får samtal från kunder som har glömt eller tappat persedlar på bussarna. Man vill också få reda på när bussarna avgår etc.

Nicolaas Boon har sedan december 2017 tagit över tjänsten som fastighetsförvaltare både i BL och IBAB. Det innebär att han servar hyresgäster och ansvarar för hela IBAB:s fastighetsbestånd.

På BL:s område hyr man ut till flera aktörer bland annat Nobina och Transdev som kör bussar. Jan Nordström och Roland Rindemo ansvarar för att de dagliga rutinerna vid busstvättar och ramper som förser bussar med luft och värme fungerar.

– Det är en bra lösning att IBAB tar över Borås Lokaltrafik. Vi kommer att ingå i en större verksamhet där IBAB tillför erfarenhet och kunskap, tycker Nicolaas Boon.

– Det är spännande och en utmaning. Det blir en annan inriktning från bussar till fastigheter, hälsar Eva Engberg.