folkets-hus-kongresshus-ibab-n-4-2015

  Invigning av Borås Kongresshus flyttas fram till senare delan av 2017. Foto Peder Persson

Borås kommun övertog fastigheten Folkets Hus från Högskolans Studentkår för tre år sedan. Det är en speciell byggnad med ett stort behov av förnyelse.

– Fastigheten är nedgången och installationer och system som är installerade från begynnelsen uppfyller inte dagens krav, säger IBAB:s VD Lars Nordin.

Då det finns behov av ett centralt beläget möteshus i Borås bestämdes att låta fastigheten fortsätta att vara en mötesplats. Det visade sig också att läges- och kostnadsmässigt finns det få alternativ som konkurrerar.

– Borås Kongresshus blir beläget i direkt anknytning till Simonsland, Högskolan och på gångavstånd till hotell med mera. Verksamheten i huset kommer att ge plats för teater, musik, konserter, kongresser och kommer att bidra till en ökad möjlighet för människor att mötas.

I samband med att mindre delar av detaljplanen nu justerats och att Trafikverket väntas komma att presentera förslag för Götalandsbanans sträckning gör nu projektet paus. Besked från Trafikverket väntas efter årsskiftet och därefter fortsätter arbetet enligt tidigare plan.

– Vi senarelägger arbetet på plats med drygt sex månader till augusti 2016 och invigning av nybygget sker i slutet av 2017. Allt under förutsättning att Götalandsbanans sträckning inte påverkar det fortsatta arbetet.

– Det är ett intressant projekt som jag arbetat med en längre tid så jag ser fram emot att ”sätta spaden i jorden”, hälsar Lars Nordin.