ibab sidhuvudhuvud

bussgatan säljs nr 6 år 2015FASTIGHET HUS IBAB 140905_bussgatan-4

IBAB säljer sitt dotterbolag med fastigheten Bussgatan 4. Foto Peder Persson.

Industribyggnader i Borås AB, (IBAB), har tagit beslut om försäljning av ett av dotterbolagen, där fastighet Bussgatan 4 på Viareds Industriområde ingår.

IBAB övertog fastighetsbolaget av Arkmek koncernen 1 augusti 2011. Senare styckades mark av för Viskastrandsgymnasiets utbildningar, Mark- och Anläggning samt Anläggningsfordon.

Ny hyresgäst efter ombyggnad är Västra Götalandsregionens Hjälpmedelcentralen i Borås som flyttade in 8 juni 2015. Bussgatan 4 är den enda fastigheten i dotterbolaget. Fastigheten är nu färdigutvecklad.

– Det ligger i IBAB:s uppdrag att skapa möjlighet för företag att verka och utvecklas. Detta har nu uppnåtts och bolaget är klart för försäljning till marknaden, säger IBAB:s VD Lars Nordin.

Dotterbolaget säljs med utgångspunkt från ett fastighetsvärde på 56 miljoner kronor. Köpare är, Pecunia AB, som ingår i PEOBE Förvaltnings AB som är ägare till flera fastigheter i samma område. Övertagandet ger ytterligare möjligheter för en fortsatt utveckling av Viareds Industriområde.

IBAB:s Styrelsen och VD föreslår genom en framställan, att Kommunfullmäktige godkänner försäljningen av dotterbolaget, avslutar Lars Nordin.

……………………………………………………………………………………..

plugg hemsida harald nyborg

……………………………………………………………………………………..

plugg cfl hemsida

……………………………………………………………………………………..

 plugg tomten hemsida ibab