Bygglov klart2019-12-18T10:59:21+00:00

Nu är bygglov klart. IBAB utvecklar området Borås Event. Visionsskiss Liljewall Arkitekter.

IBAB:s planer för markområdet, vid den gamla dansrestaurangen Rotundan, är nu närmare ett genomförande. Rivning och sanering pågår och markarbeten beräknas starta i mars 2020. Byggnaden blir 3500 kvadratmeter och hyresgäst är Leos Lekland. 

– I samarbete med stadsarkitekten har vi arbetat för att ta fram en byggnad som passar in i den befintliga miljön tillsammans med bland annat Borås Djurpark, Folkets Park, Alidebergsbadet och Borås Simarena. Fokus har varit att den skall passa bra i omgivningen och följa stadens riktlinjer gällande miljö och tillgänglighet, säger Anna Axekull, projektchef på IBAB.

– Vi ser ett helhetsperspektiv för fortsatt utveckling av området utifrån konceptet Borås Event. Därför skall den nya byggnaden vara flexibel och miljöcertifierad för att kunna användas till olika verksamheter. Vi anpassar alltid våra lokaler för nya hyresgäster. Så också för Leos Lekland gällande inredning, färgsättning med mera, avslutar Anna Axekull

Det var 27 februari 2019 som fastigheten, där bland annat Leos Lekland var hyresgäst, eldhärjades och brann ner till grunden. Det nya hyresavtalet med Leos Lekland har tecknats med en inledande hyresperiod på 12 år.

……………………………………………………………………….
Länkar till:
God Jul och Gott Nytt År!
Patrik Johansson, ny vd Industribyggnader i Borås AB