Byte av belysningsarmaturer på kv. Vulkanus 16. Enligt EU-direktiv ska T5- och T8-lysrör fasas ut under hösten. Vilket innebär att de inte kommer att försäljas efter den 24 augusti 2023.

Redan innan besked om det nya EU-direktivet gavs hade IBAB satt en offensiv plan med att konvertera gamla belysningsarmaturer till nya energieffektiva LED-armaturer på fastighetsbeståndet.

Under Februari och Mars har fastighetsgruppens fyra medarbetare synts till på plan. 1-3, arbetandes med utbytet. 

Gruppen jobbar med utbytet etappvis några timmar åt gången för att hinna med de övriga arbetsuppgifterna.

Resultatet med minskad elförbrukning syns redan och sporrar till att öka utbytestakten, berättar Magnus Arnesson, Fastighetsförvaltare på IBAB.