ibab sidhuvudhuvud

Under två dagar, 20 – 21 november, inbjöds alla boråsare att närvara vid invigningen av Borås Kongress. Många anammade inbjudan och fick se kommunfullmäktiges ordförande Pelle Höög klippa bandet och förklara huset invigt. Vid sin sida hade han IBAB:s ordförande Magnus Johansson, kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson och vice ordförande Anette Carlsson.

Efter att Pelle Höög förklarat huset invigt strömmade publiken in i byggnaden för att titta på de olika lokalerna som huset har att erbjuda. Man blev imponerad och överraskad över husets rymd, ljus, bekväma stolar, akustik med mera. Också skulpturerna uppskattades samt den magnifika midnattsblå väggen som löper från golv till tak genom hela fastigheten. 

– Väggen är en av de största i världen med tekniken Stucco Lustro, säger Jan-Olof Edman som har varit projektledare för Borås Kongress. Cirka 460 kvadratmeter har strukits i flera lager med en blandning av dolomiterkalk och mindre partiklar av marmor. Väggen efterbehandlades sedan med bivax för att få en härlig lyster.

Här firar några av de som tillsammans byggde Borås Kongress. Övre raden från vänster: Oskar, Gerhard, Bertil, Jan-Olof, Viktor och Peter. Främre raden: Johan, Christer, Magnus, Stefan och Lars.

– Borås Kongress är ett prestigebygge som vi lyckats få färdigt inom den stipulerade byggtiden, säger Peter Andersson som är Sernekes arbetschef och ansvarig för Boråsregionen.
– Huset är en avancerad och vacker konstruktion som är anpassad till sitt ändamål. Borås kongress har varit ett mycket intressant projekt med många tuffa utmaningar både ekonomiskt och tidsmässigt. Nu när det är färdigt känns det jättebra. Förhoppningsvis kommer huset vara till nytta, nöje och gagn för både besökare och boråsare lång tid framöver. Vill också framhålla det fina samarbete som har rått under byggnadstiden mellan alla inblandade. Inte minst med IBAB och dess personal.

– Vi var en av flera som var med från början och projekterade huset, säger Assemblins filialchef Per-Gunnar Fransén. Vårt uppdrag var att ansvara för installation av el, tele, data, passage, brand- och inbrottslarm. Alla inblandade i bygget har gjort ett fantastiskt arbete.

I samband med invigningen av Borås Kongress överlämnade IBAB:s ordförande Magnus Johansson den symboliska nyckeln till kommunfullmäktiges ordförande Pelle Höög.

Borås Kulturskola underhöll besökarna inför invigningen.

– Det känns som att man med Borås Kongress har knutit ihop Simonsland på ett fint sätt, tycker de två besökarna Gert Andersson och Inge Kihl.