ibab sidhuvudhuvud

Stabil grund för Borås Kongresshus

2008 bildades en projektgrupp med uppgift att skapa en mötesplats i Borås för tusen personer. 

– Vi kan konstatera att det tog tio år, men nu är vi här. Borås Kongresshus är planerat att invigas hösten 2018, säger Helena Alcenius, VD Borås Kongresscenter AB.

– Borås Kongresscenter AB har två huvuduppgifter. Att bevaka flöde och funktion. Det vill säga att se till att det går att hantera så många människor samtidigt i möten och verksamheter. Den andra är att hitta driftoperatör och båda dessa punkter är vi nu klara med och bolaget har därmed slutfört sin uppgift.

– Avtal skrevs med driftoperatör i november 2017. Företaget heter Evion Möten i Borås AB. Det är tre personer som driver hotell i Borås samt ansvarar för driften av Eriksbergshallen och ett konferenshotell i Göteborg. Dessa entreprenörer utgör en bra kombination för att skapa ett hus som är fyllt med möten och aktiviteter.

– Den grafiska profilen är klar och när vi har ”tätt” hus är möblering nästa fas. En Moodboard med bilder, färger, foton och materialprover som beskriver stämning och känsla fungerar som referens och kommunikationsunderlag. Logotypen som skall kommunicera huset och dess verksamhet är klar liksom hemsidan som vi lämnar över till driftoperatören för att fylla med information.

– I mars väntas Borås Stad ta beslut om att slå ihop de två bolagen, Textile Fashion Center och Borås Kongresscenter, till ett med namn Akademiplatsen AB och på så sätt kunna skapa samverkan och synergieffekter, avslutar Helena Alcenius.