Första spadtaget för nytt eventområde i Borås2020-06-03T15:22:50+00:00

Kommunstyrelsens 1:a vice ordförande, Annette Carlson, Kommunstyrelsens ordförande, Ulf Olsson och Kommunstyrelsens 2:a vice ordförande, Kerstin Hermansson tillsammans med IBABs ordförande Magnus Johansson tar det första spadtaget för Borås event.

Nu har första spadtaget genomförts för ett nytt eventområde i Borås. Projektet är en del i satsningen att utöka och stärka området runt Borås Djurpark, för att skapa en attraktiv plats, där boråsare och turister ges möjlighet att ta del av flera olika kulturformer.

Fastigheten som uppförs ska ge besökare lek och rörelse. Ledorden är hållbarhet, rörelse, lek och event i en naturnära miljö. Borås Stads fastighetsbolag IBAB utvecklar Borås event och Wästbygg AB är totalentreprenör.

Byggnaden omfattar ca 4000 m² och miljömärks enligt Green Building. Med mjuka hörn, fasad i bronsfärgad streckmetall och inramning av träd och gräsmattor kommer leklandet att förstärka det omgivande grönområdet.

Borås event är ett exempel på hur IBAB, näringsliv och Borås Stad utvecklar projekt i samverkan som ligger väl i linje med Borås Stads målområden.

IBAB Koncernen är ett kommunägt fastighetsbolag med ägardirektiv att förvärva, utveckla och förvalta lokaler för både kommun och näringslivets behov. Målet är att erbjuda anpassade lokaler till mindre och medelstora företag så fler etableringar inom staden möjliggörs. För närvarande hyr bolaget ut lokaler, med en sammanlagd yta av cirka 60 000 m².

Wästbygg AB utvecklar och bygger flerbostadshus, kommersiella fastigheter, samhällsfastigheter samt industri- och logistikanläggningar. Bolaget grundades 1981 och har kontor i sju städer. Koncernbolaget Logistic Contractor finns även i Norge, Danmark och Finland.