hjälpmedelscentralen borås vgr region
Det känns fantastiskt bra att kunna flytta in i våra nya lokaler under sommaren 2015, tycker Irene Ranåsen och Magnus Thell. Foto Peder Persson.

Hjälpmedelscentralen i Borås flyttar till nya lokaler på Viareds industriområde. Det är IBAB:s fastighet på Bussgatan 4, om 5 300 kvadratmeter på ett plan, som anpassas för logistik, kontor och verkstad.
– Hjälpmedelscentralen ligger inom Västra Götalandsregionen. Vi hanterar och distribuerar hjälpmedel för funktionshindrade till 49 kommuner och regionens sjukhus och vårdcentraler, säger Teamchef Magnus Thell. Borås är en av fyra centraler. De övriga ligger i Mölndal, Skövde och Uddevalla. Tillsammans arbetar vi som en enhet med en kundtjänst.
Hjälpmedelscentralen som är specialiserad på teknik och kommunikation med t.ex arbetsstolar, gåbord, mobiltelefoner, lyftar och sängar men också rullstolar och rullatorer ökar sin verksamhet med c:a 4% varje år.

– Under ett år distribuerar och hanterar vi c:a 20 000 rullstolar och 25 000 rullatorer, säger koordinator Irene Ranåsen.

– Idag verkar vi i ett bostadsområde på flera våningsplan och godshantering sker också nattetid med lastbilar som hämtar och lämnar. Med större, anpassade ytor i nya lokaler på Viareds industriområde kan vi verka ostört, öka tillgängligheten och vår personal får mer ändamålsenliga arbetsplatser.

– Under tre år har vi arbetat för att hitta en plats som är mer anpassad för vår verksamhet. Så det känns fantastiskt att flytta in i nya lokaler under sommaren 2015, hälsar Irene Ranåsen och Magnus Thell.