IBAB:s styrelse och delar av personal för den kommande mandatperioden. Främre raden vänster:  Kjell Högström (S), 2: vice ordf. Eva Österlund Hjort (S), ordf. Magnus Johansson (S), vice ordf. Björn Bergquist (M), IBAB:s VD Lars Nordin. Bakre rad vänster: Lars-Gerhard Westberg (L), Kontorschef/Ekonomichef Eva Engberg, Annika Pehrsson (SD), Ulf Landegren (C), Fastighet- och utvecklingschef Anna Axekull, Jonas Natt och Dag (SD), Anders Johansson (M). Foto Peder Persson.


Magnus Johansson inleder nu sin andra mandatperiod som ordförande för IBAB-koncernen.

– Bolaget är inne i en positiv och spännande utveckling. På fyra år har omsättningen ökat från cirka trettio till drygt sextio miljoner, säger Magnus. Personalstyrkan växer och kompetensen vässas med bland annat en fastighets- och utvecklingschef. Nu inviger vi våra nya kontorslokaler i fastigheten Vulkanus 16 med entré Fabriksgatan 12 där övriga hyresgäster är vuxenutbildningen, sociala omsorgsförvaltningen och arbetslivsförvaltningen. Dagligen rör sig drygt tvåtusen personer i byggnaden.

– Borås kongress hamnade på styrelsens bord för fyra år sedan. Det uppstod en publik diskussion om husets vara eller inte vara vilket försenade byggstarten. När spaden sattes i jorden 2017 tog jag som min viktigaste uppgift att hålla budgeten och verka för att invigning skulle ske på utsatt tid. Alla inblandade ställde upp och vi klarade målet. Men det krävde arbete för många både under jul- och semestertider. Bra jobbat!

– IBAB:s styrelse är en del av bolagets framgång. Den är engagerad, påläst och ser möjligheter, avslutar IBAB:s ordförande Magnus Johansson.

IBAB Koncernen är ett kommunägt bolag som består av moderbolaget Industribyggnader i Borås AB samt dotterbolagen Eulus6 AB och Borås Lokaltrafik AB. Det klart uttalade målet är att erbjuda anpassade lokaler till mindre och medelstora företag med olika lokalbehov.

För närvarande hyr IBAB ut lokaler, med en sammanlagd area av cirka 60 000 m.