Flera i vår personal kör elbil och laddar dem på vår parkering vilket fungerar utmärkt, säger, Anna Bergengren, Almi. Text & Foto Peder Persson.

Vid Olovsholmsgatan 32 i Borås ligger Almi Företagspartner Väst AB som är Sveriges mest aktiva företagsutvecklare. Genom att föra en dialog och stödja företag med lån, riskkapital och affärsutveckling, bidrar man till fler hållbara företag där små och medelstora företag får möjlighet att växa och utvecklas.

Tidigt 2020 växtes tanken på att installera laddstolpar för elbilar.
– Flera av våra medarbetare har elbilar och det blev akut när en behövde åka ända till Knalleland för att ladda bilen innan ett kundbesök. Så kan vi inte ha det varför vi beslöt att installera två laddstolpar vid vår parkering i direkt anslutning till fastigheten. Det är vår hyresvärd IBAB som installerat stolparna som nu är på plats och fungerar utmärkt, säger Anna Bergengren affärschef och marknadsansvarig.

– Almi har ett tydligt hållbarhetsfocus och genomför miljörevision varje år. Laddstolparna är ett steg för ökad hållbarhet och kan kanske också vara en inspirationskälla till att fler installerar laddstolpar för sin personal, avslutar Anna Bergengren.