nr 3 mötesplats hästen baltzar juni 20162016-06-09T09:21:22+00:00