annika andersson borås stad
Förvaltningschef Annika Andersson konstaterar att Sociala omsorgsförvalltningens flytt till Bryggaregatan 15 mitt i city, har gått smidigt. Foto Peder Persson.

I mitten av januari flyttade Borås Stads Sociala omsorgsförvaltning till nya lokaler på Bryggare-gatan 15 mitt i centrum. Det är Algots tidigare fabriksbyggnad som nu är totalrenoverad och anpassad för flera hyresgäster och dess respek-tive verksamheter.

– Att flytta en hel förvaltning handlar bland annat om planering och logistik, säger förvaltningschef Annika Andersson. Den sociala omsorgen måste alltid finnas, 24 timmar per dygn, för medborgarna och vi har tillsammans sett till att arbete och flytt fungerat alldeles utmärkt. C:a tvåhundra av förvaltningens drygt tusen anställda arbetar på våningsplan fem och sex. Dessutom delas personalmatsal på plan sju med Borås Stads Vuxenutbildning som också verkar i fastigheten.

– Inom Lagen om Stöd och Service (LSS), som innebär att alla människor skall ges möjlighet att leva utifrån normalitetsprincipen, har vi också flera olika verksamheter utanför huset såsom gruppboenden och servicelägenheter. Utöver detta är vårt ansvarsområde personlig assistans. Det är för de medborgare som vårdas i hemmet. Här kan den sociala omsorgen bistå med större och mindre assistansgrupper. Vi har också verksamheter inom Individ och familjeomsorg med inriktning till vuxna med beroendeproblem och dessutom ansvarar vi för all socialpsykiatri i Borås Stad. Medarbetare för dessa brukargrupper har också sina arbetsplatser i våra nya lokaler.

– Vi har från början varit delaktiga i utformning och anpassning och vi känner redan att vi kommer att trivas i de ljusa och trevliga lokalerna, hälsar Annika Andersson.