kongresshus

Borås Kongresshus betraktas från Järnvägsgatan/Allégatan. Mitt i Campusområdet och Simonsland i centrala Borås.

– Vi har precis upphandlat entreprenör för projektet Borås Kongresshus, meddelar IBAB:s VD Lars Nordin. Det är Serneke Bygg AB, ett Göteborgsföretag med lokalkontor bl.a. i Borås som sätter spaden i jorden i augusti 2015. Projekt-ledare är Joakim Jsonsund, Lars Andersson och Roger Hedlund. Arkitekt Bo Karlberg, Tengbomgruppen.

Man befinner sig nu i en produktbestämmningsfas. Det innebär bl.a. hur fastighetens ytor skall disponeras, vilka material som skall användas, rekonstruktioner som skall göras och hur det skall byggas. Ventilation, invändig komfort, tillgänglighet med mera. När denna process är avslutad får man en kostnadskalkyl som bör hamna inom fastlagd budget. Detta arbete skall vara klart i mars 2015. Därefter tar IBAB:s styrelse beslut om att gå in i produktionsfasen.

– Uppdraget från Kommunstyrelsen, att bygga om nuvarande Kårhuset till ett modernt fungerande mötes- och Kongresshus mitt i campusområdet i centrala Borås, känns stimulerande och intressant, säger Lars Nordin.

Industribyggnader i Borås AB kommer att överta fastigheten vid årsskiftet och under förutsättning att allt fungerar enligt plan sker inflyttning i mars 2017.