900px-150909_roger baltzar-6
Roger Lindqvist är fastighetsskötare och ansvarar för driften i IBAB:s fastigheter. Det innebär att ombesörja att värme och ventilation fungerar. Det gäller också att dörrar, fönster och allt övrigt i en lokal fungerar så att våra hyresgäster är nöjda. Foto Peder Persson.

– En gång varje månad genomför jag också en säkerhets- och kvalitetskontroll i samtliga fastig-heter för att kontrollera funktioner och tidigt upptäcka eventuella fel som vi då snabbt kan åtgärda, säger Roger Lindqvist.

Baltzar Balder är IBAB:s fastighetsförvaltare. I hans arbetsuppgifter ingår ekonomi, planerad underhåll, ombyggnad, anpassning och uthyrning.
– När en fastighet har verkat över tid behöver flera saker ses över, bytas ut och uppdateras. Det kan vara byte av fönster och mattor, se över tak och fasad med mera. Allt detta hanteras som ett planerat underhåll, säger Baltzar Balder.

Fastighetsförvaltaren ansvarar också för det oplanerade underhållet. Det gäller när hissar, pumpar och anläggningar går sönder. Större läckage uppstår och mer omfattande akuta insatser behöver göras.

Felanmälan
Felanmälan görs på hemsidan www.ibabboras.se/felanmalan/.
Det går också bra att ringa 033-35 39 00 eller maila till 3900@boras.se

Då växeln är stängd överförs samtalet automatiskt till larmcentral.