Sveriges finaste lokaler

150408-dag forsstrom-12

Förvaltningschef Dag Forsström är nöjd med Arbetslivsförvaltningens fina lokaler. Foto Peder Persson.

Borås Stads Arbetslivsförvaltning är en av IBAB:s senaste hyresgäster. De har lokaler på plan två i Algots tidigare fabriksbyggnad som nu är totalrenoverad och anpassad för fler hyresgäster och dess respektive verksamheter. Samtidigt nyttjar Arbetslivsförvaltningen ett våningsplan i f.d. Erlabolagets fastighet som ligger vägg i vägg.
– Vi har öppnat upp genomgångar mellan fastigheterna vilket är en bra lösning för vår verksamhet, säger förvaltningschef Dag Forsström.

Arbetslivsförvaltningen arbetar bland annat medförsörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser för de som står långt från arbetsmarknaden.

– Vi har sänkt kostnaden för socialbidrag vilket vi är ensamma om i Sverige. 2010 betalade Borås Kommun 102 miljoner kronor i försörjningsstöd och året efter bröt vi kurvan och idag betalar kommunen ut 82 miljoner. Fler människor är i arbete och genererar skatteintäkter istället för att uppbära försörjningsstöd. Förvaltningen sysselsätter c:a 300 personer som har någon form av funktionshinder och projekt Jobb Borås skapar arbetsplatser för c:a 600 personer som annars befinner sig långt från arbetsmarknaden. Arbetsplatserna finns inom kommun, föreningsliv, kyrkan, frivilligorganisationer, sociala företag med flera. Det är arbetsplatser där man inte hamnar i konkurrens med övriga näringslivet.

– Vi har ett bra samarbete med IBAB och anser, precis som våra studiebesök, att vi idag har de finaste och mest ändamålsenliga lokalerna för denna typ av verksamhet, säger en nöjd Dag Forsström.

2016-10-12T14:03:44+00:002015/08/24|