Tusentals kvadratmeter gav ett spännande verksamhetsår för IBAB

björn bergquist ibab

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Bergquist. Ordförande.
Foto Peder Persson

En stolt styrelseordförande gör en tillbakablick på några av de projekt IBAB genomfört. Borås Arena blev starten för ett nytt sätt att projektera. Tillsammans med professionella entreprenörer och eniga politiker färdigställdes Sveriges mest funktionella arena som tillfredsställde byggare och beställare för en kostnad som ingen trodde var möjlig. Den blev också startskottet för fler liknande arenabyggen i Sverige. Återkommande arbetar vi med att förbättra en redan bra produkt. Ytterligare en hiss är monterad för att säkerställa snabb evakuering, fler publika pausytor är gjorda och fler projekteras. Ökad tillgängligheten för funktionshindrade är en arbetspost som vi läger stor vikt vid.

Fler människor i centrum
De före detta industrilokalerna på Olovsholmsgatan och Fabriksgatan mitt i Borås Centrum är två omställningsprojekt som har pågått under flera år. Bägge dessa fastigheter är nu klara och har bidragit till att stadskärnan utökats med fler aktiva människor i centrum. Tusentals nöjda hyresgäster verkar i dessa ljusa, moderna lokaler som är anpassade för respektive verksamhet. Ny hyresgäst i Viared industriområde Västra Götalandsregionens Hjälpmedelscentral är en ny intressant hyresgäst på Bussgatan 4 mitt i Viareds industriområde. Man hanterar och distribuerar hjälpmedel för funktionshindrade till 49 kommuner, regionens sjukhus och vårdcentraler. Kontraktet skrevs 2014 och efter lokalanpassning flyttar de in i c:a 5 000 kvadratmeter under första halvåret 2015.

Borås Kongresscenter
Det stora som ligger framför oss inför kommande verksamhetsår är Borås Kongresscenter. Det är Folkets Hus, mitt i Högskolans campusområde med Borås Textile Fashion Center, som projek-teras för ett modernt Kongresscenter för hela Boråsregionen. Produktionstiden är planerad till arton månader och beräknad byggstart är hösten 2015. Inflyttning för de första hyresgästerna sker under hösten 2017.

Tusentals kvadratmeter
IBAB:s styrelse har under sin verksamhetsperiod visat stor samarbetsförmåga, initiativkraft och stark framtidstro. Man har visat respekt för det arbete som innebär att fatta beslut över större och mindre projekt. Inte minst när det gäller att hålla en fastlagd budget. Tusentals och åter tusentals kvadratmeter lokalyta har vi tillsammans beslutat att förvandla till moderna och funktionella arbetsplatser till ägaren d.v.s skattebetalarna i Borås Stad.

2016-10-12T14:03:46+00:002015/04/21|