Utbildning räddar liv2021-12-15T13:57:42+00:00

Industribyggnader i Borås AB, IBAB, har haft utbildning för personalen i hantering av Hjärtstartare samt Hjärt och lungräddning, HLR. Foto IBAB.

– Vi genomförde bägge utbildningarna samtidigt, säger IBAB:s förvaltare Magnus Arnesson. Cadsafe, som installerat hjärtstartaren, gick igenom dess funktioner och vi fick lära oss det senaste när det gäller hjärt- och lungräddning. Vi har nu aktuell kunskap där två inblåsningar och trettio kompressioner är det som gäller.

– Efter utbildningen har vi fått större självförtroende att utan dröjsmål starta hjärtkompression och lämna över till räddningstjänsten när de anländer.

– Det gäller att snabbt agera om det inträffar något på vår arbetsplats, i våra hem, i föreningslivet, på fritiden med mera. Vi kommer regelbundet att återkomma med liknande utbildningsdagar, avslutar Magnus Arnesson.

Länkar till:

Energi- och klimatstrategi

God Jul & Gott Nytt År!