– Så fort vi har fått vaccinet mot Covid-19 startar vi arbetet med att vaccinera alla boråsare, säger Liisa Karlson från Närhälsan som är ansvarig för Arenamottagningen i Harald Nyborgs tidigare lokaler i Borås Arena. Text & Foto Peder Persson.

– Det gick snabbt att besluta om att använda Borås Arena som vaccinationsmottagning för Covid-19, säger Liisa Karlsson. Alla inblandade förvaltningar och IBAB från Borås Stad har gjort ett fantastiskt arbete.

I mottagningen kommer tjugo vaccinatörer, läkare och sjuksköterskor att arbeta. Öppettid är 8 till 18 och man beräknar fem minuter mellan varje vaccination. Man kommer in i huvudentré, lämnar hälsodeklaration som kontrolleras och sedan vaccination. Därefter till väntrumsdelen där man stannar i femton minuter för att säkerställa att man mår bra. Utgång sker sedan i annan del av lokalen. Vaccinationsarbetet startar med hemtjänsten, därefter är målet att hela Borås befolkning skall vara vaccinerad till midsommar. Förutom Borås Arena kommer man att öppna för vaccination i Blå Hallen i Skene Lasarett. 

Det är gratis att vaccinera sig och cirka två veckor efter vaccinering skall man ha fått båda sina vaccindoser och ha ett  begynnande skydd mot Covid-19. Hur länge det varar har man inte något svar på idag. 

– Den som är äldst och de som är svårt sjuka skall vaccineras och skyddas i första hand, avslutar Liisa Karlsson.