I februari 2021 börjar Magnus Arnesson som fastighetsförvaltare hos Industribyggnader i Borås AB. Foto Peder Persson.

– Det känns spännande. IBAB har ett bestånd av intressanta hus och jag är ödmjuk inför de utmaningar som väntar, säger Magnus. Mina kommande arbetsuppgifter handlar bland annat om att arbeta proaktivt, övergripande och strategiskt med koncernens fastigheter.
–I min roll som fastighetsförvaltare är jag mån om att bevaka hyresgästernas intressen samt att visa på IBAB:s möjligheter vad gäller anpassning av lokaler för presumtiva hyresgäster.
Magnus Arnesson är 48 år och bor i Borås. På fritiden tycker han om att motionera och att vistas i naturen. Vintertid åker han gärna längdskidor. Och rullskidor när det är barmark.